Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-01-24 13:29:59  Bogumiła Kurzydło
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-01-30 09:55:43  Bogumiła Kurzydło

Pole category_id zmieniło wartość z '19039' na '49345'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk jest plac&oacute;wką naukową, kt&oacute;rej misją jest badanie r&oacute;żnorodności flor wsp&oacute;łczesnych i kopalnych świata oraz dokumentowanie ich przez gromadzenie zbior&oacute;w zielnikowych i upowszechnianie wiedzy botanicznej. Do cel&oacute;w strategicznych należą:</p> <p> - ugruntowanie roli Instytutu wśr&oacute;d plac&oacute;wek prowadzących badania nad bior&oacute;żnorodnością flor wsp&oacute;łczesnych i kopalnych w Europie;</p> <p> - wzmocnienie międzynarodowej pozycji i zwiększenie udziału Instytutu w badaniach globalnych&nbsp;w ramach działających konsorcj&oacute;w;</p> <p> - rozwijanie potencjału badawczego przez umożliwienie mobilności pracownik&oacute;w naukowych.</p> <p> Osiągnięcie stawianych cel&oacute;w zapewni realizacja następującego programu działania:</p> <p> - kontynuowanie badań z systematyki ewolucyjnej, fitogeografii i geobotaniki roślin i grzyb&oacute;w,&nbsp;<br /> oraz ekologii z wykorzystaniem najnowszych metod i technik badawczych;</p> <p> -rozw&oacute;j badań z zakresu filogenetyki i filogeografii w celu poznawania i wyjaśniania ewolucyjnych mechanizm&oacute;w powstawania nowych takson&oacute;w, proces&oacute;w odpowiedzialnych za dynamikę geograficznego rozmieszczenia organizm&oacute;w i dr&oacute;g ich&nbsp; migracji;</p> <p> - rozwiązywanie problem&oacute;w z zakresu paleobotaniki jako podstawy dla zrozumienia historii kształtowania się zasięg&oacute;w roślin, składu zbiorowisk roślinnych, pojawiania się i rozprzestrzeniania gatunk&oacute;w oraz roli zmian klimatycznych i wpływu człowieka jako czynnik&oacute;w kształtujących roślinność minionych epok geologicznych i wsp&oacute;łczesnych;</p> <p> - kształcenie kadry naukowej na r&oacute;żnych szczeblach i popularyzowanie wynik&oacute;w badań.</p> <p> Do realizacji strategicznych cel&oacute;w i programu badawczego wykorzystywane są między innymi:</p> <p> - specjalistyczne laboratoria (hodowli glon&oacute;w, mykologiczne, genetyczne, ekologiczne);</p> <p> - Pracownia Badań Molekularnych;&nbsp;</p> <p> - Stacja Terenowa w Szarowie;</p> <p> - zbiory zielnikowe i kolekcje paleobotaniczne;</p> <p> - Centrum Edukacji Przyrodniczej;&nbsp;</p> <p> - Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie.</p> ' na '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk jest plac&oacute;wką naukową, kt&oacute;rej misją jest badanie r&oacute;żnorodności flor wsp&oacute;łczesnych i kopalnych świata oraz dokumentowanie ich przez gromadzenie zbior&oacute;w zielnikowych i upowszechnianie wiedzy botanicznej. Do cel&oacute;w strategicznych należą:</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">- ugruntowanie roli Instytutu wśr&oacute;d plac&oacute;wek prowadzących badania nad bior&oacute;żnorodnością flor wsp&oacute;łczesnych i kopalnych w Europie;</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">- wzmocnienie międzynarodowej pozycji i zwiększenie udziału Instytutu w badaniach globalnych&nbsp;w ramach działających konsorcj&oacute;w;</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">- rozwijanie potencjału badawczego przez umożliwienie mobilności pracownik&oacute;w naukowych.</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Osiągnięcie stawianych cel&oacute;w zapewni realizacja następującego programu działania:</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">- kontynuowanie badań z systematyki ewolucyjnej, fitogeografii i geobotaniki roślin i grzyb&oacute;w,&nbsp;<br /> oraz ekologii z wykorzystaniem najnowszych metod i technik badawczych;</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">-rozw&oacute;j badań z zakresu filogenetyki i filogeografii w celu poznawania i wyjaśniania ewolucyjnych mechanizm&oacute;w powstawania nowych takson&oacute;w, proces&oacute;w odpowiedzialnych za dynamikę geograficznego rozmieszczenia organizm&oacute;w i dr&oacute;g ich&nbsp; migracji;</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">- rozwiązywanie problem&oacute;w z zakresu paleobotaniki jako podstawy dla zrozumienia historii kształtowania się zasięg&oacute;w roślin, składu zbiorowisk roślinnych, pojawiania się i rozprzestrzeniania gatunk&oacute;w oraz roli zmian klimatycznych i wpływu człowieka jako czynnik&oacute;w kształtujących roślinność minionych epok geologicznych i wsp&oacute;łczesnych;</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">- kształcenie kadry naukowej na r&oacute;żnych szczeblach i popularyzowanie wynik&oacute;w badań.</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Do realizacji strategicznych cel&oacute;w i programu badawczego wykorzystywane są między innymi:</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">- specjalistyczne laboratoria (hodowli glon&oacute;w, mykologiczne, genetyczne, ekologiczne);</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">- Pracownia Badań Molekularnych;&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">- Stacja Terenowa w Szarowie;</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">- zbiory zielnikowe i kolekcje paleobotaniczne;</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">- Centrum Edukacji Przyrodniczej;&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">- Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie.</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1903949345
full

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk jest placówką naukową, której misją jest badanie różnorodności flor współczesnych i kopalnych świata oraz dokumentowanie ich przez gromadzenie zbiorów zielnikowych i upowszechnianie wiedzy botanicznej. Do celów strategicznych należą:

- ugruntowanie roli Instytutu wśród placówek prowadzących badania nad bioróżnorodnością flor współczesnych i kopalnych w Europie;

- wzmocnienie międzynarodowej pozycji i zwiększenie udziału Instytutu w badaniach globalnych w ramach działających konsorcjów;

- rozwijanie potencjału badawczego przez umożliwienie mobilności pracowników naukowych.

Osiągnięcie stawianych celów zapewni realizacja następującego programu działania:

- kontynuowanie badań z systematyki ewolucyjnej, fitogeografii i geobotaniki roślin i grzybów, 
oraz ekologii z wykorzystaniem najnowszych metod i technik badawczych;

-rozwój badań z zakresu filogenetyki i filogeografii w celu poznawania i wyjaśniania ewolucyjnych mechanizmów powstawania nowych taksonów, procesów odpowiedzialnych za dynamikę geograficznego rozmieszczenia organizmów i dróg ich  migracji;

- rozwiązywanie problemów z zakresu paleobotaniki jako podstawy dla zrozumienia historii kształtowania się zasięgów roślin, składu zbiorowisk roślinnych, pojawiania się i rozprzestrzeniania gatunków oraz roli zmian klimatycznych i wpływu człowieka jako czynników kształtujących roślinność minionych epok geologicznych i współczesnych;

- kształcenie kadry naukowej na różnych szczeblach i popularyzowanie wyników badań.

Do realizacji strategicznych celów i programu badawczego wykorzystywane są między innymi:

- specjalistyczne laboratoria (hodowli glonów, mykologiczne, genetyczne, ekologiczne);

- Pracownia Badań Molekularnych; 

- Stacja Terenowa w Szarowie;

- zbiory zielnikowe i kolekcje paleobotaniczne;

- Centrum Edukacji Przyrodniczej; 

- Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie.

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk jest placówką naukową, której misją jest badanie różnorodności flor współczesnych i kopalnych świata oraz dokumentowanie ich przez gromadzenie zbiorów zielnikowych i upowszechnianie wiedzy botanicznej. Do celów strategicznych należą:

- ugruntowanie roli Instytutu wśród placówek prowadzących badania nad bioróżnorodnością flor współczesnych i kopalnych w Europie;

- wzmocnienie międzynarodowej pozycji i zwiększenie udziału Instytutu w badaniach globalnych w ramach działających konsorcjów;

- rozwijanie potencjału badawczego przez umożliwienie mobilności pracowników naukowych.

Osiągnięcie stawianych celów zapewni realizacja następującego programu działania:

- kontynuowanie badań z systematyki ewolucyjnej, fitogeografii i geobotaniki roślin i grzybów, 
oraz ekologii z wykorzystaniem najnowszych metod i technik badawczych;

-rozwój badań z zakresu filogenetyki i filogeografii w celu poznawania i wyjaśniania ewolucyjnych mechanizmów powstawania nowych taksonów, procesów odpowiedzialnych za dynamikę geograficznego rozmieszczenia organizmów i dróg ich  migracji;

- rozwiązywanie problemów z zakresu paleobotaniki jako podstawy dla zrozumienia historii kształtowania się zasięgów roślin, składu zbiorowisk roślinnych, pojawiania się i rozprzestrzeniania gatunków oraz roli zmian klimatycznych i wpływu człowieka jako czynników kształtujących roślinność minionych epok geologicznych i współczesnych;

- kształcenie kadry naukowej na różnych szczeblach i popularyzowanie wyników badań.

Do realizacji strategicznych celów i programu badawczego wykorzystywane są między innymi:

- specjalistyczne laboratoria (hodowli glonów, mykologiczne, genetyczne, ekologiczne);

- Pracownia Badań Molekularnych; 

- Stacja Terenowa w Szarowie;

- zbiory zielnikowe i kolekcje paleobotaniczne;

- Centrum Edukacji Przyrodniczej; 

- Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie.

2020-01-30 09:58:23  Bogumiła Kurzydło
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-01-30 09:59:29  Bogumiła Kurzydło

Pole category_id zmieniło wartość z '49345' na '19039'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id4934519039
2020-01-30 10:03:45  Bogumiła Kurzydło

Zmieniono nazwę z 'Misja Instytutu' na 'Misja i strategia'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameMisja InstytutuMisja i strategia
2017-02-16 14:51:46  Bogumiła Kurzydło

Utworzono artykuł 79119 o nazwie 'Misja Instytutu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste79119
user_idpuste1324746
resource_idpuste1362
namepusteMisja Instytutu
category_idpuste19039
language_idpuste1
shortpusteMisja
fullpuste

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk jest placówką naukową, której misją jest badanie różnorodności flor współczesnych i kopalnych świata oraz dokumentowanie ich przez gromadzenie zbiorów zielnikowych i upowszechnianie wiedzy botanicznej. Do celów strategicznych należą:

- ugruntowanie roli Instytutu wśród placówek prowadzących badania nad bioróżnorodnością flor współczesnych i kopalnych w Europie;

- wzmocnienie międzynarodowej pozycji i zwiększenie udziału Instytutu w badaniach globalnych w ramach działających konsorcjów;

- rozwijanie potencjału badawczego przez umożliwienie mobilności pracowników naukowych.

Osiągnięcie stawianych celów zapewni realizacja następującego programu działania:

- kontynuowanie badań z systematyki ewolucyjnej, fitogeografii i geobotaniki roślin i grzybów, 
oraz ekologii z wykorzystaniem najnowszych metod i technik badawczych;

-rozwój badań z zakresu filogenetyki i filogeografii w celu poznawania i wyjaśniania ewolucyjnych mechanizmów powstawania nowych taksonów, procesów odpowiedzialnych za dynamikę geograficznego rozmieszczenia organizmów i dróg ich  migracji;

- rozwiązywanie problemów z zakresu paleobotaniki jako podstawy dla zrozumienia historii kształtowania się zasięgów roślin, składu zbiorowisk roślinnych, pojawiania się i rozprzestrzeniania gatunków oraz roli zmian klimatycznych i wpływu człowieka jako czynników kształtujących roślinność minionych epok geologicznych i współczesnych;

- kształcenie kadry naukowej na różnych szczeblach i popularyzowanie wyników badań.

Do realizacji strategicznych celów i programu badawczego wykorzystywane są między innymi:

- specjalistyczne laboratoria (hodowli glonów, mykologiczne, genetyczne, ekologiczne);

- Pracownia Badań Molekularnych; 

- Stacja Terenowa w Szarowie;

- zbiory zielnikowe i kolekcje paleobotaniczne;

- Centrum Edukacji Przyrodniczej; 

- Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie.

publishfrompuste2017-02-16 00:00:00
_activepuste1
slugpustemisja-instytutu

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się